Čo si myslia ľudia na Orave o troske? - Prieskum verejnej mienky

Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

Vážení spoluobčania,

nedávno sme sa verejne zaviazali, pripraviť pre obyvateľov Oravy a okolia neskreslené a poctivé informácie o našom zámere, zahájiť definitívnu sanáciu haldy trosky v areály bývalého podniku Kovohuty v Istebnom.

A sľub plníme. Na tejto internetovej stránke nájdete všetky informácie o tomto projekte, všetky potrebné dokumenty, zistenia a iné dôležité fakty. Nájdete tu aj pravdivý popis celého nášho projektu, vrátane jeho technologického a ekologického zabezpečenia.

Ku týmto informáciám sme pridali aj výstupy z médií, ktoré sa tejto téme v poslednom čase venovali a vypracovali sme aj zoznam najčastejšie kladených otázok s našimi pridanými odpoveďami.

Mediálna kampaň, ktorá v poslednej dobe zaplňuje stránky niektorých médií a aj konanie záujmového združenia v prípade, že im ide skutočne o životné prostredie, sú pre nás nepochopiteľné. Namiesto toho, aby o veci diskutovali v odbornej rovine a svoje overené podnety poskytli priamo kompetentným orgánom ministerstva, tak šíria cez niektoré médiá poplašné správy a dezinformácie.

Táto stránka teda poslúži každému, kto sa bude o náš projekt zaujímať a kto sa o ňom bude chcieť dozvedieť všetko dôležité.

A nielen to – stránku budeme pravidelne aktualizovať podľa vývoja celého projektu. Nájdete tu aj kontakt na človeka, na ktorého sa môžete obrátiť s prípadnými ďalšími otázkami a ktorý zabezpečí, aby ste hneď, alebo najneskôr vo veľmi krátkom čase dostali aj pravdivé a podrobné odpovede.

Vedenie OFZ, a.s.