Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

top1_leto

TV DK: Prieskum agentúry Polis

Spravodajstvo č. 29/2015, premiéra 17. 07. 2015 Prieskum agentúry Polis o skládke v Istebnom

Prieskum agentúry Polis o skládke v Istebnom / Infoštúdio mesta Dolný Kubín / Spravodajstvo č. 29/2015, premiéra 17. 07. 2015

Prevzaté z pôvodnej správy: http://www.tvdk.sk/?page=detail&id=3334&id_spravodajstvo=347