Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

Kontakt

Svoje otázky posielajte na e-mail:

info@otvoreneotroske.sk

Telefonický kontakt pre médiá:
Ľuboš Schwarzbacher
0949 368 363