Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

a2

Nepresnosti a nepravdy v texte petície

Milí obyvatelia Oravy, text, ktorý budete teraz čítať je textom pod petíciou proti výstavbe linky na sanáciu haldy trosky v Istebnom. Takmer každá veta, ktorú petičný výbor napísal je buď neúplná, nepresná alebo až priam účelovo zavádzajúca. Dovoľte, aby sme vám vysvetlili prečo. Čiernou farbou uvádzame citácie petičného výboru, zelenou farbou fakty.

Text petičného výboru: V Istebnom chcú vytvoriť linku na dlhých cca 10 rokov, ktorá okrem emisií, prenosných vzduchom, bude aj hlučná. Linka má spracovávať haldy trosky. Halda je obrovitánskych rozmerov, nečudo, veď sa začala zbierať už v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

NIE JE TO PRAVDA: Linka nebude produkovať ako “emisie prenosné vzduchom”, tak nebude o nič hlučnejšia, ako štrkovisko v okolí.

Text petičného výboru: Materiálu je tam až 4,4 milióna ton. Linka odseparuje z trosky kovové podiely a nežiadúce prímesi. Nežiadúce prímesi budú odvezené mimo areál. Podľa našich informácii ešte nikto nikdy na Slovensku neodstraňoval takú veľkú a takú starú skládku trosky, čiže nikto ani nevie, aký presný dopad to bude mať na životné prostredie.

NIE JE TO PRAVDA: Všetky posudky, analýzy a štúdie poukazujú na fakt, že to bude mať pozitívny prínos pre životné prostredie.

Text petičného výboru: Jedno z najhlavnejších rizík na tomto pláne je, že troska s jedmi bude v jemnejšej, až prašnej forme, čo znamená, že sa oveľa ľahšie rozptyľuje, vyluhuje a vstrebe do prostredia ako tá troska, ktorá ležala doposiaľ na skládke vo veľkých kusoch.

NIE JE TO PRAVDA: Celá halda bude zakrytá pôdou a zatrávnená. Prášiť z nej sa bude o veľa menej ako sa z nej práši v súčasnosti.

Text petičného výboru: Zarážajúce je to, že trosku s nebezpečnými látkami budú prevážať dvomi nákladnými autami, kto zaručí, či sa z áut nebude prášiť nebezpečný odpad popred naše záhrady a domy? Nik! Dokonca firma neuvádza ani trasu, kadiaľ tieto vozidlá denne cca 10 rokov budú prechádzať!

NIE JE TO PRAVDA: Nepôjde o žiadne nebezpečné látky. Pôjde o suroviny, ktoré sa spracujú v Širokej tak, ako tisícky ton ďalších surovín. V žiadnom prípade to nebude nič škodlivé.

Text petičného výboru: Ak sa nezomkneme proti tejto devastácii našej Oravy, stavba sa začne v júni 2015 a prevádzka v januári 2016. Firma by haldu mala spracovávať až do roku 2025. Po činnosti chcú uzavrieť skládku, kde by mali byť už len jedy a nepotrebný odpad, tentoraz však bez vzácneho kovu.

NIE JE TO PRAVDA: Posledná veta je klamstvo najhrubšieho zrna. Práve naopak. Na skládke nezostane nič škodlivé, pretože všetky nebezpečné odpady, ktoré sa počas sanácie haldy nájdu budú odvezené na špeciálne skládky. Dnes ich máme všetky ľudovo povedané pod nosom. Ponovom to tak už nebude.