Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

O projekte

Projekt sanácie haldy trosky v Istebnom je technologicky a finančne náročný projekt,ale takmer nikto z odbornikov nepochybuje o tom, že ho je nutné realizovať. Potvrdzujú to aj jednotlivé posudky, ktoré sme pre Vás pripravili na stiahnutie. Nájdete ich pod týmto textom.

Celý projekt bude v prípade úspechu prebiehať podľa presných pravidiel. Aby ste mali lepšiu predstavu, čo všetko je s tým spojené, uvádzame kľúčové momenty v poradí v akom nasledujú:

 1. V novembri 2014 sme predložili Zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie
 2. 27. decembra 2014 prebehlo Určenie rozsahu hodnotenia
 3. Zadali sme vypracovanie hlukovej a rozptylovej štúdie
 4. Uskutočnili sme odbery vzoriek z haldy trosky
 5. Následne bude spracovaná Správa o hodnotení
 6. Túto správu ministerstvo zverejní na internete a bezodkladne ju doručí všetkým zúčastneným do troch dní. Nasleduje lehota 30 dní na doručenie písomných stanovísk ku správe a následne potom sa uskutoční verejné prerokovanie tejto správy.
 7. Ministerstvo potom určí spracovateľa odborného posudku, ktorý musí na základe správy a výstupov z verejného prerokovania, spracovať posudok do 60-tich dní.
 8. Ministerstvo do 20-dní potom, čo dostane posudok spracovateľa, vypracuje záverečné stanovisko EIA.
 9. Nasleduje vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, pričom tento proces trvá spravidla dva mesiace.
 10. Nasledujúci proces udeľovania stavebného povolenia trvá rovnako tak približne dva mesiace.
 11. Následný výber dodávateľov projektu odhadujeme na jeden mesiac.

 

Netreba zabúdať, že podobný proces, ale bez podpory fondov z EÚ sme už absolvovali vo rokoch 1994 – 2004. V tom čase neboli zaznamenané žiadne negatívne merania, ani sťažnosti obyvateľov, či už na hlučnosť alebo prašnosť. Napriek tomu pripravujú nezávislé spoločnosti ďalšie štúdie, aby sme Vám ich mohli následne zverejniť.

Ministerstvo životného prostredia zaradilo haldu medzi projekty s prioritným riešením. Máme jedinečnú šancu sa nebezpečnej skládky zbaviť raz a navždy. Nepremárnime ju, aby nám to naše deti jedného dňa nevyčítali.