Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

troska

Orava trosku nechce

Väčšina obyvateľov Oravy podporuje sanáciu a biologickú rekultiváciu haldy trosky v Istebnom.

Agentúra POLIS skúmala názory obyvateľov Oravy na projekt sanácie a rekultivácie haldy trosky v Istebnom. Použila vzorku 816 respondentov z 24 miest a obcí okresu Dolný Kubín.

Najväčšiu hrozbu pre životné prostredie na Orave predstavuje stará halda trosky z výroby ferozliatin v Istebnom. Podľa agentúry POLIS si to myslí 33,2% respondentov z okresu Dolný Kubín.

Väčšina opýtaných (55,9%) si zároveň myslí, že haldu trosky je potrebné sanovať a biologicky rekultivovať a až 53,1% takýto zámer podporuje. Naopak iba 15,6% obyvateľov Oravy si myslí, že haldu trosky nie je potrebné sanovať, respektíve 20,5% takýto zámer nepodporuje.

OFZp1

„Otázka o najväčšej hrozbe pre životné prostredie na Orave bola položená ako otvorená a respondenti mali možnosť uviesť viac príkladov. Tu skončila halda trosky na prvom mieste a neskôr, keď sme sa už pýtali konkrétne na trosku v Istebnom prevažovali názory, že troskovisko treba sanovať a biologicky rekultivovať“, povedal Ján Baránek z agentúry Polis a dodal, že pomerne vysoké percento ľudí sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.

OFZp2

Agentúra skúmala aj dôvody, ktoré odporcovia sanácie haldy trosky uvádzajú a pýtala sa ich aj na okolnosti, za akých by boli ochotní svoj názor zmeniť. Aj táto otázka bola položená ako otvorená a ľudia mali možnosť uviesť viac možností.

Najviac odporcov sanácie (30,4%) by zmenilo názor, keby sa preukázalo, že sanácia haldy nespôsobí únik toxických látok do prostredia a 25,3% by názor zmenilo v prípade, kedy by bolo zaručené, že zo skládky budú natrvalo odstránené všetky nebezpečné látky.

Takmer 25% odporcov vyžaduje jasné vysvetlenie, prečo je nutné skládku sanovať a viac ako 21 percent žiada, aby firma verejne sprístupnila technológie a postupy, ako chce skládku zabezpečiť.

OFZp3

„Výsledky prieskumu ukazujú, že väčšina ľudí chce haldu sanovať a biologicky zrekultivovať. A neprekvapili nás ani výhrady odporcov. Sú prirodzené, ale do veľkej miery určite spôsobené aj šírením dezinformácií a neprávd o našom zámere. V skutočnosti sú totiž odpovede na všetky relevantné otázky už dávno verejne prístupné, ale niektoré médiá a niektorí aktivisti ich zámerne nechcú vidieť, pretože chcú ľudí strašiť“, povedal hovorca OFZ, a.s. Ľubo Schwarzbacher. Podľa jeho slov je teraz firma pripravená venovať sa informačnej kampani oveľa intenzívnejšie a cielenejšie.

„Nechceme dopustiť aby sa dobrý zámer – ktorý navyše podporuje väčšina obyvateľov – škandalizoval a zmaril len preto, že sa zopár jednotlivcov rozhodlo proti nemu bojovať. To by bolo nezodpovedné voči životnému prostrediu, aj voči obyvateľom Oravy“, dodal Schwarzbacher.