Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

top1_leto

TV DK: Zámer sanácie trosky v Istebnom

Spravodajstvo č. 29/2015, premiéra 17. 07. 2015

Zámer sanácie trosky v Istebnom / Infoštúdio mesta Dolný Kubín / Spravodajstvo č. 29/2015, premiéra 17. 07. 2015

Prevzaté z pôvodnej správy http://www.tvdk.sk/?page=detail&id=3333&id_spravodajstvo=347