Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

tv-markiza-neista-likvidacia-skladky

TV Markíza: Neistá likvidácia skládky

16.02.2015, Jana Kimličková, TV Markíza

Mnohé skládky vznikali na Slovensku aj desiatky rokov. Ich likvidácia preto nie je jednoduchá a často je finančne náročná. Celý proces môže skomplikovať aj nevôľa občanov, ako napríklad v Istebnom.

4,4 milióny ton odpadu z výroby ferozliatin. Toto je momentálny stav skládky, ktorá sa na Orave hromadila viac ako pol storočie. Hoci už s ňou čiastočne pohli, zbaviť sa jej úplne sami nedokážu. Troska sa v tomto areáli separovala desať rokov. Táto halda je už vyseparovaná, no a druhá časť ešte na separáciu čaká. Firma by sa tak definitívne zbavila niekoľkoročnej environmentálnej záťaže. Ľudia napriek tomu majú obavy. Spísali preto aj petíciu proti výstavbe triediacej linky. Na názor sme sa pýtali na obecnom úrade, aj aktivistov, no vyjadriť na kameru sa nikto nechcel. Do telefónu nám zhrnuli problém takto.

ženský hlas z telefónu

Je to kvôli tomu, lebo tu skoro každý druhý človek zomrel na rakovinu a nechcú sa pozerať ani na to, aby zomierali ich blízki.

Branislav KLOCOK, výkonný riaditeľ OFZ, a.s.

Samozrejme, ako čo sa dialo v 50.-60. rokoch minulého storočia, nikto nespochybňuje, ale nie je možné toto spájať so separáciou trosky, ktorá má úplne inú povahu, ako úlet z peci vo výrobe ferozliatin.

Jednoducho povedané, z týchto háld by pomocou špeciálnej linky oddelili to, čo sa dá zužitkovať. Zvyšok by bezpečne prekryli a zatrávnili. Takáto vyseparovaná troska sa bežne používa ako stavebný materiál a pre životné prostredie nepredstavuje žiadne riziko.

Anton SKLÁRČIK, člen predstavenstva OFZ, a.s.

V minulosti sa na haldu odkladali aj iné z nášho pohľadu nebezpečné látky, ktoré práve pri danej sanácii sa budú vyberať z trosky a uskladňovať na riadené skládky.

Všetko to teraz stojí na posudkoch a následnom predložení zámeru. Ak by sa firme nepodarilo získať financie z eurofondov, haldy zostanú v takomto stave pravdepodobne ďalšie desiatky rokov.

Z Istebného Jana Kimličková, Televízia Markíza.