Otvorene o troske | Fakty o sanácii haldy trosky v Istebnom. Pravdivé a neskreslené informácie pre verejnosť.

a9

Vysvetlenie rozdielu medzi prašnosťou z komínov a drvenia

14.04.2015, Ľubica Melicharčíková, Párnica

Reakcia na listy prevažne starších ľudí

Važení obyvatelia Oravy, mnohí, najmä starší ľudia, sa obávajú výstavby linky na sanáciu haldy trosky v Istebnom. Svedčia o tom aj listy, ktoré adresujú kompetentným orgánom a aj spoločnosti OFZ, a.s. V listoch sa obávajú najmä prašnosti a mylne si pritom zamieňajú prašnosť spôsobenú úletom z pecí a prašnosť z drvenia kameniva, resp. trosky.

Pre lepšiu ilustráciu uvedieme príklad pani Melicharčíkovej, ktorá napísala: “Celé desaťročia nás ničila výroba v Istebnom. Dýchali sme zlý vzduch a všade bol prach – ešte aj na tráve. Teraz, keď je to neaktívne s hrôzou zisťujeme, že firma chce rušiť kopce s troskou a s negatívnym dopadom na životné prostredie.”

Vysvetlenie: Hutnícka výroba v peciach sa realizuje pri teplotách od 1600°C. Vtedy vzniká z chemických reakcií v peci a vysokých teplôt jemný prach – úlet, ktorý je v dôsledku vysokej teploty vzduchu a  veľmi malých rozmerov častíc rôznych materiálov unášaný teplým vzduchom do okolia. Rozmery týchto častíc sú menšie ako 0,1 milimetra, 2/3 z nich sú len do 0,05 milimetra. Tento prach padal v minulosti do okolia fabriky. Nič také teraz ani teoreticky nemôže nastať. Je to absolútne vylúčené – žiadna hutnícka výroba, ktorá by to spôsobovala, určite nebude.

Napriek tomu, stále niekto buď z neznalosti alebo úmyselne šíri tieto klamstvá. Šíri fámy, že sa bude opakovať situácia z minulosti. Opakujeme, že žiadna hutnícka výroba, z ktorej vznikajú jemné úlety (popolčeky a prach) nebude. Obávať sa toho, čo bolo kedysi je úplne nezmyselné. Prach, ktorý vznikne pri drvení trosky je niečo úplne iné ako popolček vznikajúci pri vysokých teplotách v peci. Ten prach, ktorý znepríjemňoval život v minulosti nebol z drvenia trosky – veď vtedy sa žiadna nedrvila. Všetok prach bol len z hutníckej výroby v peciach.

7 DÔVODOV, PREČO JE ROZDIEL V PRAŠNOSTI SPÔSOBENEJ DRVENÍM TROSKY A ÚLETOM Z PECÍ:

1, vznikajú za úplne iných podmienok (teplota 1600°C vs. studený materiál)

2, z úplne iných materiálov – úlety sú z najjemnejších častíc vstupných  surovín , ktoré neprešli tepelným spracovaním a ďalších, ktoré vznikali postupne chemickými reakciami pri rôznych teplotách  až do 1600°C  a horúcim vzduchom boli unášané do okolia. Troska je výsledkom roztavenia surovín v peci, ktorá bola ochladením zmenená na pevný materiál

3, pri drvení studenej  trosky  v drviči na kusovosť 8 až 50 mm,  budú vznikať aj malé množstvá drobnejších frakcií, ale v kusovostiach neporovnateľne väčších (aspoň 10 až 100 krát) ako úlet  z pece

4, chemické zloženie trosky a úletov je úplne iné v dôsledku ich úplne iného spôsobu vzniku. Úplne iná je aj merná hmotnosť týchto materiálov a ešte k tomu chróm, o ktorom sa toľko hovorí, je kov mnohonásobne ťažší ako boli úlety z pecí. Pri drvení trosky pritom nebudú vznikať čiastočky veľkosti v stotinách mm (ako bol úlet z pecí) ale najmenej v milimetroch. Aby vznikali prachové častice malé ako v úlete z hutníckej výroby, musela by sa troska mlieť na špeciálnych mlynoch a nie drviť na hrubom drviči

5, vzduch pri drviči nebude mať 1600°C ako v peci, aby roznášal prach tak ako úlet z komínov

6, drvič nebude vo výške cca 30 metrov nad zemou – ako boli komíny pecí

7, drvič bude zakapotovaný a vznikajúci prach z drvenia bude odsávaný, čo komíny pecí neboli

Záver: Popolčeky z pecí z hutníckej výroby v minulosti sú neporovnateľné – úplne iné ako prach, ktorý vznikne pri drvení trosky. Obávať sa, že drvenie trosky bude spôsobovať rovnakú prašnosť ako hutnícka výroba je skutočne celkom neopodstatnené a nezmyselné. Opakujeme, žiadny prach, s ktorým majú občania zlé skúsenosti z dávnej minulosti nebol z drvenia trosky, ale z úplne iného zdroja – z hutníckej výroby v peciach. Na záver nám dovoľte ešte jednu ponuku. Pokiaľ sa niekto chce na vlastné oči presvedčiť o rozdiele medzi úletmi z hutníckej výroby a prachom, ktorý vzniká pri drvení trosky – môžeme mu to ukázať na skutočných materiáloch v hutníckom závode v Širokej. Príďte a uvidíte to na vlastné oči. Kontaktujte nás.

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v časti “Najčastejšie kladené otázky”.